ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

image-148466-div2.png?1435658529893

Παρακολούθηση και Συντήρηση


Τα ελαστικά αποτελούνται από διαφόρων ειδών υλικά και μείγματα καουτσούκ, των οποίων οι ιδιότητες παρέχουν στα ελαστικά επιδόσεις ουσιώδεις για την καλή λειτουργία τους. Αυτές οι ιδιότητες των συστατικών εξελίσσονται στο χρόνο. Για κάθε ελαστικό, η εξέλιξη αυτή εξαρτάται από πολυάριθμους παράγοντες, όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, οι συνθήκες αποθήκευσης, οι συνθήκες χρήσης (φορτίο, ταχύτητα, πίεση αέρα, συντήρηση κ.λπ.) στις οποίες υπόκειται το ελαστικό κατά τη διάρκεια της ζωής του. 


Αυτές οι εξελίξεις, συνδεδεμένες με τη χρήση του ελαστικού, είναι ιδιαιτέρως μεταβλητές, τόσο ώστε είναι αδύνατο να προβλεφθεί με ακρίβεια η διάρκεια χρήσης ενός δεδομένου ελαστικού. Για αυτό, μετά από 4 χρόνια χρήσης, προτείνουμε έναν ετήσιο έλεγχο των ελαστικών (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων τα οποία εξοπλίζουν τις ρεζέρβες) από κάποιον επαγγελματία ακόμη και αν δεν έχουν φτάσει στο νόμιμο όριο φθοράς.


Πρέπει να γίνεται μηνιαίος έλεγχος της πίεσης των ελαστικών (της ρεζέρβας επίσης) και διόρθωση της πίεσης αυτής, εάν δεν αντιστοιχεί πλέον στη συνιστώμενη πίεση χρήσης. Η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται ενώ το ελαστικό είναι κρύο (δηλαδή να μην έχει κυλήσει τουλάχιστον για 2 ώρες ή να έχει κυλήσει λιγότερο από 3 χιλιόμετρα με χαμηλή ταχύτητα). Όταν η μέτρηση γίνεται σε ζεστό ελαστικό, να προστίθενται 0,3 bars στη συνιστώμενη πίεση.

Στην περίπτωση που το ελαστικό γεμίζεται με άζωτο, πρέπει να προστίθενται 0,3 bars. Το γέμισμα με άζωτο δεν απαλλάσσει από την ανάγκη συχνού ελέγχου της πίεσης των ελαστικών.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ασυνήθης απώλεια πίεσης, να φροντίσετε ώστε να εξετασθεί η εξωτερική και η εσωτερική κατάσταση του τροχού και της βαλβίδας.

Έλεγχος φθοράς του ελαστικού (αντικατάσταση, εάν έχει φτάσει το νόμιμο επίπεδο φθοράς): Να συμβουλεύεστε έναν επαγγελματία των ελαστικών, στην περίπτωση φαινομένων ανομοιογενούς φθοράς ή απόκλισης ως προς τη φθορά ανάμεσα σε δύο ελαστικά του ίδιου άξονα.

Κάθε διάτρηση, κόψιμο ή ορατή παραμόρφωση πρέπει να γίνεται αντικείμενο εξέτασης σε βάθος από κάποιον επαγγελματία των ελαστικών. Μη χρησιμοποιείτε ένα ελαστικό με ζημιά ή που έχει κυλήσει με τη ζάντα αν δεν το δει επαγγελματίας.

Στην περίπτωση των ελαστικών εκείνων που επιτρέπουν την κύλιση με ζάντες υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να τηρείτε απολύτως τις οδηγίες χρήσης που δίνει ο κατασκευαστής του ελαστικού.

Κάθε επισκευή πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία των ελαστικών.

Κάθε ελαστικό που εμφανίζει έκδηλα σημάδια γήρανσης ή κόπωσης (ζαρώματα) πρέπει να εξετάζεται από επαγγελματία, ακόμα και εάν έχει κυλήσει λίγο ή και καθόλου (παράδειγμα: ρεζέρβα, ελαστικά τροχόσπιτου, αυτοκινήτου κάμπινγκ, ρυμουλκούμενου).